Thursday, 04/03/2021 - 09:57|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Số 2

Báo cáo phòng, chống tác hại thuốc lá trong trường học năm 2016.

PHÒNG GD&ĐT TP SÔNG CÔNG

TRƯỜNG MẦM NON SỐ 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 138/BC-MNS2

 

Cải Đan, ngày 02 tháng 12 năm 2016

 

BÁO CÁO

Phòng, chống tác hại thuốc lá trong trường học năm 2016.


Thực hiện Kế hoạch số 495/KH-SGDĐT ngày 27/4/2016 của Sở GDĐT Thái Nguyên về phòng, chống tác hại thuốc lá trong trường học năm 2016;

Thực hiện công văn số 392/CV-PGDĐT ngày 25/5/2016 của Phòng GDĐT TP Sông Công về hướng dẫn phòng, chống tác hại thuốc lá trong trường học năm 2016;

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường;

Trường mầm non Số 2 báo cáo công tác Phòng, chống tác hại thuốc lá trong trường học năm 2016 như sau:

1. Mục đích

Nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật PCTH thuốc lá và các văn bản hướng dẫn đảm bảo 100% mô hình môi trường không khói thuốc trong nhà trường.

Nâng cao năng lực cho các cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá. Tăng cường công tác thanh kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá.

2. Yêu cầu

Cung cấp cho cán bộ, giáo viên nhân viên và học sinh những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá; giúp học sinh hiểu biết về tác hại của thuốc lá đối với bản thân, gia đình và xã hội.

Đảm bảo 100% cán bộ, giáo viên và học sinh trong nhà trường được trang bị kiến thức và kỹ năng về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.

3. Nội dung thực hiện

1. Nhà trường tổ chức xây dựng kế hoạch thực hiện tăng cường công tác phòng chống tác hại của thuốc lá trong trường học. Tổ chức quán triệt cho CB,GV, NV và học sinh ý thức chấp hành tốt “Quy định về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong trường học” ban hành kèm theo Quyết định số 3323/QD-BG&ĐT ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo.

2. Thực hiện tích hợp, lồng ghép giáo dục cho học sinh về tác hại của thuốc

lá trong các góc tuyên truyền.

3. Kết hợp tuyên truyền công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá cho cha mẹ, người thân học sinh trong các buổi họp phụ huynh học sinh đầu năm.

4. Xây dựng kế hoạch hoạt động ngoại khóa hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia không hút thuốc lá và Ngày Thế giới không hút thuốc lá (31/5).

5. Tổ chức cho CB, GV, NV cam kết thực hiện môi trường giáo dục lành mạnh, không thuốc lá trong nhà trường.

6. Công tác phòng chống thuốc lá trong nhà trường là tiêu chí đánh giá thi đua của tập thể CB, GV, NV nhà trường.

4. Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.

- Nhà trường đã triển khai và thực hiện tốt công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.

- 25/25 đ/c đạt 100% CB, GV, NV thực hiện tốt công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá cho bản thân và gia đình.

- Đã tuyên truyền tới 386/386 phụ huynh học sinh đạt 100% các bậc phụ huynh khi đến trường đưa trẻ đến lớp thực hiện tốt công tác phòng chống tác hại của thuốc lá trong trường học. Không có hiện tượng hút thuốc lá trong nhà trường.

Trên đây là báo cáo việc thực hiện phòng, chống tác hại thuốc lá trong trường học năm 2016 của trường mầm non Số 2 trong năm học 2016. Nhà trường mong nhận được sự góp ý của Lãnh đạo phòng GD&ĐT, để nhà trường thực hiện tốt hơn./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo PGDĐT(b/c);

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Ngọc Lan

 

Tác giả: admin
Nguồn: mnso2.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 15
Tháng 03 : 41
Năm 2021 : 684