Thứ năm, 04/03/2021 - 09:19|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Số 2

Báo cáo kết quả triển khai tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2016

 

PHÒNG GD&ĐT SÔNG CÔNG

TRƯỜNG MẦM NON SỐ2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 139 /BC-MNS2

Sông Công, ngày 05 tháng 12 năm 2016

 

 

 

 

BÁO CÁO

Kết quả triển khai  Tháng hành động Quốc gia phòng,

chống HIV/AIDS năm 2016

Thực hiện Kế hoạch số 715/KH-BCĐ ngày 23/11/2016 của Ban chỉ đạo PCTP, TNXH và XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ thành phố Sông Công về việc tổ chức Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2016;

Thực hiện công văn số 900/ PGD&ĐT thành phố Sông Công ngày 28/ 11/ 2016 V/v triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2016;

Trường mầm non Số 2 báo cáo Kết quả triển khai  Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2016 như sau:

I. Quản lý chỉ đạo:

Ban hành Văn bản chỉ đạo hướng dẫn triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS trong nhà trường.              

II. Các hoạt động cụ thể tại đơn vị.

2.1. Tổ chức mít tinh và diễu hành cổ động.

          - Tổ chức mít tinh và diễu hành, số người tham dự: 27/28 đ/c đạt 96,4%

( Trong đó 1 đ/c nghỉ thai sản).

           2.2. Tổ chức các hoạt động truyền thông trên các phương tiện truyền thông đại chúng. 

Hình thức

Không

Nếu có

Phát thanh nội bộ trường học

x

 

Số lần phát thanh:4 lần

Xây dựng các cụm panô, khẩu hiệu, treo băng zôn

x

 

Số khẩu hiệu, băng zôn: 2

Phát tranh gấp, tờ rơi, sách mỏng, áp phích

x

 

Số tranh gấp,tờ rơi : 386

Số áp phích : 2

           2.3. Tổ chức các hoạt động truyền thông truyền thông trực tiếp.

Hình thức

Không

Nếu có

Nói chuyện sức khoẻ

x

 

Số lần: 1 lần

Thăm gia đình

 

x

Số lần: Không

Tổ chức sinh hoạt của các câu lạc bộ phòng, chống HIV/AIDS, các nhóm tự lực, nhóm giáo dục đồng đẳng

 

x

 

 

Số lần: 1 lần

Tổ chức các cuộc thi phòng, chống HIV/AIDS

 

x

Số lần: Không

            III. Đánh giá chung.

1. Thuận lợi.

- Được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp lãnh đạo hướng dẫn triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS của Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý và mại dâm cụ thể, rõ ràng, kịp thời và thống nhất.

- Có sự quan tâm ủng hộ sự đồng thuận của các cấp chính quyền và sự tham gia tích cực của các ngành, đoàn thể, sự ủng hộ nhiệt tình của các bậc phụ huynh.

2. Khó khăn:

- Phương tiện phục vụ cho công tác truyền thông còn hạn chế.

IV. Đề xuất, khuyến nghị:

- Tăng cường cung cấp các phương tiện phục vụ cho công tác truyền thông.

- Tổ chức các khóa tập huấn về kỹ năng truyền thông, về phòng chống HIV/AIDS.

Trên đây là báo cáo kết quả triển khai Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2016 của trường mầm non Số 2. Rất mong sự ghi nhận và ý kiến đóng góp của cấp trên./.

                                  Xin trân thành xảm ơn !

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (B/c);

- Lưu VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Ngọc Lan

 


 

 

 

 

 

Tác giả: admin
Nguồn: mnso2.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 15
Tháng 03 : 41
Năm 2021 : 684